ادغام و تملک شرکت‌ها (M&A)

Mergers and Acquisitions
  • مشاوره در زمینۀ ادغام، تملک، تغییر و تجدید ساختار (Restructuring) سازمانی و مالی شرکت‌ها؛
  • معرفی فرصت‌های موجود جهت ادغام شرکت‌ها اعم از افقی، عمودی و مختلط چندصنعتی (Conglomerate)؛
  • محاسبه پتانسیل‌های ایجاد هم‌افزایی (Synergy) اعم از هم‌افزایی‌های افزایش درآمد، کاهش هزینه یا کاهش میانگین موزون هزینه سرمایه (WACC)؛
  • محاسبه حداکثر قیمت مناسب خرید شرکت هدف (Target) از جانب شرکت تملک‌‌کننده (Acquirer)؛
  • نظارت بر مراحل مختلف سرمایه‌گذاری؛
  • پس‌آزمایی (Backtesting) هم‌افزایی‌های ایجادشده پس از ادغام.
fa_IRفارسی
en_USEnglish fa_IRفارسی