متولی‌گری صندوق‌ها

«متولی» یکی از ارکان اصلی هر یک از صندوق‌های سرمایه‌گذاری است که توسط مجمع صندوق انتخاب شده و با عنوان وکیل و وکیل در توکیل سرمایه‌گذاران به ایفای نقش نظارتی می‌پردازد. وظایف متولی در اساسنامه صندوق‌ها ذکر شده که به اختصار عبارت است از:

  • نظارت بر عملکرد ارکان صندوق (شامل مدیر، مدیر ثبت، مدیر اجرا، ضامن سودآوری، ضامن نقدشوندگی و حسابرس) به‌منظور کسب اطمینان از رعایت مقررات مرتبط و مفاد اساسنامه و امیدنامه؛
  • تأیید تمام پرداخت‌های صورت‌گرفته توسط مدیر صندوق قبل از پرداخت؛
  • تکمیل و نگهداری چک‌لیست‌های مربوط به صندوق‌های سرمایه‌گذاری؛
  • بررسی و حصول اطمینان از ارائه به‌موقع گزارش‌ها توسط مدیر صندوق و حسابرس؛
  • طرح موارد تخلف ارکان نزد مراجع ذی‌صلاح و پیگیری موضوع تا حصول نتیجه نهایی.

سوابق و تجربیات متولی‌گری

صندوق‌هایی که در حال حاضر شرکت مشاور سرمایه‌گذاری کاریزما (سیاکو) متولی آنهاست، به‌ترتیب حروف الفبا عبارتند از:

ردیفنام صندوقنوع صندوقمدیر صندوقحسابرس
۱آرمان آتی کوثربا درآمد ثابت (ETF)مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتیبیات رایان
۲آینده‌نگر توسعه سینابازارگردانی سهامسبدگردان الگوریتمهمیار حساب
۳ارزش‌کاوان آیندهدر سهامکارگزاری بورس بیمه ایرانآروین پارس
۴توسعه صادراتدر سهامکارگزاری بانک توسعه صادراتفاطر
۵توسعه فراز اعتمادبا درآمد ثابت کارگزاری بانک توسعه صادراترهبین
۶نگین رفاه با درآمد ثابتکارگزاری بانک رفاههدف همکاران
fa_IRفارسی
en_USEnglish fa_IRفارسی