رویه کنترل تضاد منافع

۱ – تضاد منافعی که ممکن است بین مشاور سرمایه‌گذاری، اشخاص وابسته و کارکنان وی با مشتریان، به دلیل ارائه‌ خدمات به‌وجود آید.

  • تضاد منافعی در مسیر ارائه‌ی خدمات مختلف بین منافع این شرکت یا اشخاص وابسته و کارکنان وی با مشتریان وجود ندارد.
  • مطابق ماده ۱۴ دستورالعمل مشاوره سرمایه‌گذاری در صورتی‌که تضاد منافع میان مشاور سرمایه‌گذاری و مشتری به‌وجود آید، اولویت با مشتری خواهد بود.
  • در صورتی‌که شرکت مشاور یا کارکنان وی ذی‌نفع باشند، مطابق ماده ۱۹ دستورالعمل مشاوره سرمایه‌گذاری، گزارش آن‌را افشا می‌نمایند.
  • در جهت کاهش و حل ‌و ‌فصل تضاد منافع احتمالی، علاوه بر دستورالعمل مشاوره سرمایه‌گذاری و بخش نامه‌ها و نظارت‌های سازمان بورس اوراق‌بهادار، در داخل شرکت نیز رویه‌های حفظ و نگهداری اطلاعات مشتریان مشاوره سرمایه‌گذاری طراحی و تصویب شده است.

۲ – هر گونه رابطه‌ تجاری که مشاور سرمایه‌گذاری با دیگران داشته و یا با خدماتی که ارائه می‌دهد، در تضاد است. (نظیر توافق با یک یا چند کارگزار برای ارجاع مشتریان خود به آن‌ها)

  • شرکت هیچ‌گونه رابطه‌ی تجاری اساسی با دیگران به‌صورتی که با خدمات آن در تضاد باشد ندارد.

۳ – هرگونه منافعی که در نتیجه‌ی عمل مشتری به توصیه‌ی مشاور سرمایه‌گذاری ، نصیب مشاور سرمایه‌گذاری می‌شود (نظیر دریافت بخشی از کارمزد کارگزاری از شرکت کارگزاری که واسطه‌ی معاملات مشتریان مشاور سرمایه‌گذاری می‌شود)

  • این شرکت به استثنای کارمزد دریافتی از مشاوره سرمایه‌گذاری، منفعت دیگری از این طریق ندارد.

۴ – هرگونه منافعی که ارائه‌ی خدمات مشاوره‌ی سرمایه‌گذاری برای اشخاص ثالث به استثناء کارکنان شرکت، به‌وجود می‌آورد.

  • ارائه‌ی خدمات این شرکت به صورت مشاوره به مشتری، برای اشخاص ثالث منفعتی به‌وجود نمی‌آورد.

۵ – هرگونه سمت یا شغلی که هر یک از اعضای هیأت‌مدیره، مشاوران، تحلیل‌گران، کارشناسان و یا نمایندگان مشاور سرمایه‌گذاری در سایر شرکت‌ها پذیرفته یا به آن اشتغال دارند (اعم از تمام‌وقت، نیمه‌وقت یا پاره‌وقت)

  • تمامی اطلاعات مورد نیاز در قسمت اطلاعات افراد در بخش مشخصات اعضا منتشر شده است.
fa_IRفارسی
en_USEnglish fa_IRفارسی