مبانی ارزش‌گذاری

ارزش‌یابی با استفاده از روش تنزیل جریان‌های نقدی آزاد شرکت (FCFF) و سهام‌داران (FCFE)

دو نوع از معیارهای جریان نقدی آزاد استفاده شده در ارزشیابی عبارتند از: جریان نقدی آزاد شرکت (FCFF) و جریان نقدی آزاد سهامداران (FCFE). جریان نقد آزاد شرکت (FCFF)جریان نقدی باقیمانده  قابل توزیع پس از پرداخت هزینه های عملیاتی و سرمایه ای شرکت، برای همه سرمایه گذاران یک شرکت اعم از وام‌دهندگان و سهام‌داران است. از آنجا که پرداخت های بهره و اثرات اهرمی در محاسبه FCFF مورد توجه قرار نمی گیرند، از FCFF با عنوان جریان نقدی غیراهرمی نیز نام برده می‌شود. جریان نقد آزاد شرکت (FCFF) از طریق رابطه زیر محاسبه می‌شود:

جریان نقد آزاد شرکت =  هزینه‌های غیرنقدی + (نرخ مالیات -۱) * سود عملیاتیخالص مخارج سرمایه‌ایتغییرات سرمایه درگردش خالص

از‌ آن جا که جریان نقد مازاد شرکت متعلق به تمامی تأمین‌کنندگان منابع مالی شرکت است، هنگام محاسبه جریان های نقدی با استفاده از FCFF، با تنزیل جریان های نقدی با هزینه متوسط سرمایه (WACC) به ارزش شرکت می رسیم. در این نرخ هزینه های تمام منابع سرمایه در نرخ تنزیل ثبت می شود، زیرا FCFF تمام ساختار سرمایه شرکت را در نظر می‌گیرد. متوسط موزون هزینه سرمایه شرکت به صورت زیر تعیین می‌شود:

WACC = (D/D+E)*Kd(1-t) + (E/D+E) * Ke

به بیان ساده، جریان نقد آزاد سهام‌داران (FCFE) بیان می‌کند که ارزش شرکت برابر ارزش فعلی جریان‌های نقدی آتی باقی‌مانده برای سهامداران است. این روش بیانگر این است که پس از پرداخت کلیه هزینه‌ها و بدهی‌ها و هم‌چنین سرمایه‌گذاری‌های مجدد، چه میزان وجه نقد آزاد برای سهام‌داران شرکت در دسترس است. از آنجا که اثرات اهرمی در محاسبه FCFE لحاظ می‌شود، از FCFF با عنوان جریان نقدی اهرمی نیز نام برده می‌شود. جریان نقد آزاد سهام‌داران (FCFE) از طریق رابطه زیر محاسبه می‌شود:

جریان نقد آزاد سهام‌داران = هزینه‌های غیرنقدی +  سود خالصخالص مخارج سرمایه‌ایتغییرات سرمایه درگردش خالص + بدهی‌های جدید بازپرداخت بدهی

دلیل افزودن خالص بدهی به جریان نقد آزاد سهام‌داران این است که به عنوان‌مثال اگر بدهی‌های شرکتی نسبت به سال گذشته کاهش یابد، به‌معنی بازپرداخت آن مقدار بدهی و در دسترس نبودن آن مقدار پول است لذا این مقدار باید از جریان نقد قابل توزیع میان سهامداران کاسته شود.

از‌ آن جا که جریان نقد مازاد سهامداران صرفا متعلق به صاحبان سهام منابع مالی شرکت است، برای تنزیل جریان‌های نقدی آتی و محاسبه ارزش فعلی آن‌ها،‌ از نرخ بازده مورد‌انتظار حقوق صاحبان استفاده می‌شود.

تفاوت‌های FCFF  و FCFE

FCFF مبلغی است که برای همه سرمایه گذاران شرکت، اعم از دارندگان اوراق قرضه و سهامداران باقی مانده است، در حالی که FCFE مبلغ باقی مانده برای دارندگان سهام عادی شرکت است.

FCFF مانع تأثیر اهرمی می شود، زیرا در هنگام تطبیق با جریان نقدی باقی مانده تعهدات مالی را در نظر نمی گیرد و از این رو نیز به عنوان جریان نقدی غیرقابل انکار اشاره می شود. FCFE شامل تاثیر اهرم توسط تفریق تعهدات مالی خالص است، از این رو به عنوان جریان نقدی اهرم اشاره شده است.

FCFF برای محاسبه ارزش شرکت یا کل ارزش ذاتی شرکت استفاده می شود در حالی که FCFE برای محاسبه ارزش سهام یا ارزش ذاتی شرکت موجود در سهام عادی سهام استفاده می شود

نکته قابل توجه این است که اگر شرکت دارای سهام عادی به عنوان تنها منبع سرمایه باشد، FCFF و FCFE آن شرکت برابر خواهد بود.

نوشته‌های مشابه

یک نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

fa_IRفارسی
en_USEnglish fa_IRفارسی