مبانی ارزش‌گذاری

ارزش‌یابی با استفاده از مدل تنزیل سودهای تقسیمی (DDM)

این روش با فرض تداوم فعالیت شرکت و سودآوری آن بنا شده است. در این روش، تمام سودهای تقسیمی پیش‌بینی‌شدۀ شرکت برای سال‌های آتی، با نرخ بازده مورد انتظار سهام‌داران تنزیل می‌شوند. مجموع این مقادیر ارزش سهم را در زمان حال نشان می‌دهد.

برای استفاده از این روش، ابتدا لازم است که نرخ بازده مورد انتظار سهام‌داران مطابق «مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (CAPM)» به صورت (re=rf+β(rm-rf برآورد شود که در آن re نرخ بازده مورد انتظار سهام‌داران، rf نرخ بازده بدون ریسک، β ضریب ریسک سیستماتیک سهم و rm بازده انتظاری بازار را نشان می‌دهد. دلیل استفاده از این رابطه طلب بازده بالاتر سهام‌داران نسبت به بازده بازار به دلیل تحمل ریسک‌های مختص شرکت علاوه بر ریسک‌های سیستماتیک بازار است.

برای محاسبۀ بتا، ابتدا میانگین بتای تاریخی تعدیل‌شده ماهانه شرکت‌های مشابه در بازار سرمایه محاسبه شده و سپس با در نظر گرفتن نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام شرکت مورد ارزش‌گذاری، بتای تعدیل‌شده برای این شرکت به دست می‌آید.

در محاسبه بتای اهرمی (βL) از شیب خط رگرسیون بازده هر سهم شرکت‌های مشابه قابل‌معامله در بازار سرمایه و شاخص کل بورس و اوراق بهادار (TEDPIX) استفاده شده است. بتای غیراهرمی (βU) نیز با توجه به رابطه زیر (موسوم به رابطه همدا) محاسبه می‌شود:

βL=[1+(1-t)D/E] βU

نهایتا بتای تعدیل‌شده از رابطه زیر محاسبه می‌شود (که هدف از آن در واقع همگرا کردن β به سمت عدد ۱ است):

adj=2/3β+۱/۳(۱

یکی از راه‌های تخمین درصد سود تقسیمی سال‌های آتی شرکت این است پس از دوره‌های مالی پیش‌بینی‌شده آتی به منظور برآورد ارزش پایانی شرکت سود تقسیمی با یک نرخ رشد ثابت (g) افزایش پیدا کند که این نرخ اغلب برابر با نرخ رشد بلندمدت اقتصاد کشور اختیار می‌شود. ارزش پایانی (TV) از مدل رشد گوردون (GGM) برآورد و با نرخ بازده مورد انتظار تنزیل می‌گردد. رابطه زیر مدل گوردون برای برآورد قیمت پایانی را نشان‌ می‌دهد:

P=D1/K-g

 قیمت هر سهم=P

سود تقسیمی سال آتی=D1

نرخ بازده مورد انتظار=K

نرخ رشد سود تقسیمی=g

 

در نهایت با برآورد پارامترهای فوق و تنزیل سودهای تقسیمی به زمان کنونی ارزش شرکت برآورد خواهد شد. ارزش به‌دست آمده از این روش اغلب به عنوان ارزش ذاتی شرکت شناخته می‌شود، بنابراین در صورتی که قیمت بازار سهام شرکت کمتر (بیشتر) از ارزش تخمینی به‌دست آمده از این روش باشد اصطلاحاً گفته می‌شود سهام زیر (بالای) ارزش ذاتی در بازار در حال معامله است.

نوشته‌های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

fa_IRفارسی
en_USEnglish fa_IRفارسی