منابع انسانی

مهدی رضایتی

سوابق تحصیلی:

 • دانشجوی دکترای مدیریت مالی، دانشگاه صنعتی اصفهان
 • کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی (MBA)، دانشگاه علوم اقتصادی
 • کارشناسی ریاضی، دانشگاه تبریز

مدارک حرفه‌ای:

 • تحلیل‌گری بازار سرمایه
 • معامله‌گری اوراق تأمین مالی
 • اصول بازار سرمایه

سوابق کاری:

 • مشاور سرمایه‌گذاری، شرکت مشاور سرمایه‌گذاری کاریزما
 • تحلیل‌گر مالی، شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد

بهار کشاورزان

سوابق تحصیلی:

 • کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف
 • کارشناسی اقتصاد، دانشگاه تهران

مدارک حرفه‌ای:

 • اصول بازار سرمایه

سوابق کاری:

 • مشاور سرمایه‌گذاری، شرکت مشاور سرمایه‌گذاری کاریزما
 • رئیس اداره سرمایه‌گذاری، بانک گردشگری
 • کارشناس سرمایه‌گذاری، شرکت تأمین سرمایه نوین

اکرم همتی

سوابق تحصیلی:

 • کارشناسی ارشد MBA گرایش مدیریت مالی، سازمان مدیریت صنعتی
 • کارشناسی مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

مدارک حرفه‌ای:

 • اصول بازار سرمایه
 • معامله‌گری اوراق تأمین مالی

سوابق کاری:

 • مشاور سرمایه‌گذاری، شرکت مشاور سرمایه‌گذاری کاریزما
 • رئیس هیئت‌مدیره، شرکت ساربان سرمایه ایرانیان
 • معاون مالی و اداری، شرکت توسعه سرمایه رسا
 • مدیر حسابرسی، شرکت سرمایه‌گذاری رنا
 • مدیر مالی، کارگزاری اطمینان سهم

فاطمه عماری

ammari@ciaco.ir

سوابق تحصیلی:

 • کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
 • کارشناسی حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی

سوابق کاری:

 • مدیر مالی، شرکت مشاور سرمایه‌گذاری کاریزما
 • کارشناسی حسابداری مالی و صندوق‌ها، شرکت تأمین سرمایه امین
 • کارشناس حسابداری مالی و صندوق‌ها، شرکت تأمین سرمایه تمدن

علی محسنی

mohseni@ciaco.ir

سوابق تحصیلی:

 • دانشجوی دکترای مهندسی مالی، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
 • کارشناسی ارشد مهندسی سیستم‌های اقتصادی-اجتماعی، دانشگاه صنعتی شریف

مدارک حرفه‌ای:

 • ارزش‌یابی اوراق بهادار
 • مدیریت سبد اوراق بهادار
 • تحلیل‌گری بازار سرمایه
 • اصول بازار سرمایه

سوابق کاری:

 • تحلیل‌گر مالی، شرکت مشاور سرمایه‌گذاری کاریزما

آرمین عبدی

abdi@ciaco.ir

سوابق تحصیلی:

 • دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دانشگاه تهران
 • کارشناسی مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران

مدارک حرفه‌ای:

 • معامله‌گری بازار سرمایه
 • اصول بازار سرمایه

سوابق کاری:

 • تحلیل‌گر مالی، شرکت مشاور سرمایه‌گذاری کاریزما

علی یحیائی

yahyaie@ciaco.ir

سوابق تحصیلی:

 • دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دانشگاه تهران
 • کارشناسی مدیریت مالی، دانشگاه تهران

سوابق کاری:

 • تحلیل‌گر مالی، شرکت مشاور سرمایه‌گذاری کاریزما
 • کارشناس روابط عمومی، شرکت فرابورس ایران

فاطمه صوری

سوابق تحصیلی:

 • کارشناسی مهندسی عمران، دانشگاه همدان

مدارک حرفه‌ای:

 • اصول بازار سرمایه

سوابق کاری:

 • کارشناس تأمین مالی، شرکت مشاور سرمایه‌گذاری کاریزمافاطمه برهمندپور

سوابق تحصیلی:

 • کارشناسی مهندسی معماری، دانشگاه آزاد

سوابق کاری:

 • مسئول دفتر مدیرعامل، شرکت سیمرغ تجارتfa_IRفارسی
en_USEnglish fa_IRفارسی