هیئت‌مدیره

اعضای هیئت‌مدیره شرکت مشاور سرمایه‌گذاری کاریزما (سیاکو) عبارتند از:

پدرام سمیعی تبریزی (رئیس هیئت‌مدیره)

سوابق تحصیلی:

 • دانشجوی دکترای مالی بین‌الملل، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران
 • کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دانشگاه شهید بهشتی
 • کارشناسی مدیریت مالی، دانشکده علوم اقتصادی

مدارک حرفه‌ای:

 • کارشناسی عرضه و پذیرش
 • اصول بازار سرمایه

سوابق کاری:

 • رئیس هیئت‌مدیره، شرکت مشاور سرمایه‌گذاری کاریزما
 • مدیر سبد، شرکت سبدگردان کاریزما
 • مدیر سرمایه‌گذاری، صندوق سرمایه‌گذاری قابل‌معامله (ETF) با درآمد ثابت کمند
 • مدیر سرمایه‌گذاری، صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران
 • حسابرس ارشد، مؤسسه حسابرسی هدف همکاران

سهیل پورصادقی حقیقت (مدیرعامل و نایب‌رئیس هیئت‌مدیره)

سوابق تحصیلی:

 • دانشجوی دکترای حقوق مالی، دانشگاه تهران
 • کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف
 • کارشناسی مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران
 • دیپلم ریاضی فیزیک، دبیرستان علامه حلی تهران

مدارک حرفه‌ای:

 • Passed CFA Level II
 • ارزش‌یابی اوراق بهادار
 • مدیریت سبد اوراق بهادار
 • تحلیل‌گری بازار سرمایه
 • مدیریت نهادهای بازار سرمایه
 • معامله‌گری ابزار مشتقه
 • معامله‌گری اوراق تأمین مالی
 • کارشناسی عرضه و پذیرش
 • اصول بازار سرمایه

سوابق کاری:

 • مدیرعامل و نایب‌رئیس هیئت‌مدیره، شرکت مشاور سرمایه‌گذاری کاریزما
 • مدیر تحلیل و سبدگردانی، شرکت سبدگردان کاریزما
 • مدیر سرمایه‌گذاری، صندوق سرمایه‌گذاری قابل‌معامله (ETF) سپهر کاریزما
 • مدیر سرمایه‌گذاری، صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران
 • کارشناس مدیریت ریسک، بانک گردشگری
 • کارشناس مالی و اقتصادی، پژوهشکده مطالعات اقتصادی و صنعتی شریف

عزت‌اله صیادنیا طیبی (عضو هیئت‌مدیره)

سوابق تحصیلی:

 • دانشجوی دکترای اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی
 • کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه اصفهان
 • کارشناسی اقتصاد، دانشگاه شیراز

مدارک حرفه‌ای:

 • کارشناسی رسمی دادگستری در رشته بورس و اوراق بهادار
 • مدیریت سبد اوراق بهادار
 • تحلیل‌گری بازار سرمایه
 • معامله‌گری اوراق تأمین مالی
 • اصول بازار سرمایه

سوابق کاری:

 • عضو هیئت‌مدیره، شرکت مشاور سرمایه‌گذاری کاریزما
 • مدیر دارایی و سرمایه‌گذاری، شرکت تأمین سرمایه امین
 • مدیر سرمایه‌گذاری صندوق‌های امین یکم فردا، امین ملت، امین سامان، امین انصار، گنجینه یکم آوید و امین آوید
 • مدیر سرمایه‌گذاری، شرکت کارگزاری بانک کارآفرین
 • مدیر سرمایه‌گذاری، صندوق‌های شاخصی کارآفرین، آرمان کارآفرین و کارآفرین
 • تحلیل‌گر بازار بورس، شرکت کارگزاری پارسیان
 • معامله‌گر بورس، شرکت کارگزاری مفید

fa_IRفارسی
en_USEnglish fa_IRفارسی