کاریزمایی‌ها

با کاریزمایی‌ها آشنا شوید

https://ciaco.ir/wp-content/uploads/2020/10/Aijamal-Kor-1-scaled.jpg
https://ciaco.ir/wp-content/uploads/2020/10/Shima-Hamidian-3-scaled.jpg

آیجمال کُر

رییس واحد مالی

شیما حمیدیان

رییس واحد نوآوری
https://ciaco.ir/wp-content/uploads/2020/10/Behroo-Kafi-1-scaled.jpg

به‌رو کافی

رییس واحد مالی‌شرکتی
https://ciaco.ir/wp-content/uploads/2020/10/Elnaz-Basirian2-scaled-e1603697671595.jpg

الناز بصیریان

تحلیلگر واحد تحقیق

حریم خصوصی و کوکی‌ها

حریم خصوصی و کوکی‌ها