ما چه می‌کنیم

مشتریان در سراسر ایران بر بینش، قضاوت و عملکرد تیم ما اتکا می‌کنند. در کاریزما ما خدمات زیر را ارائه می‌دهیم:

https://ciaco.ir/wp-content/uploads/2021/02/210206-Advise-Icon-SVG-1-1-1.svg
https://ciaco.ir/wp-content/uploads/2021/02/210206-Fundraising-Icon-SVG-1-1.svg
https://ciaco.ir/wp-content/uploads/2021/02/210206-Innovation-Icon-SVG-1-1.svg
مشاوره
تامین مالی
نوآوری

ما به شرکت‌ها برای بهبود کسب و کارشان در زمینه مالی شرکتی، سرمایه‌گذاری و مدیریت ریسک‌ مشورت می‌دهیم.

ما شرکت‌ها و نهادهای عمومی را در مسیر تامین مالی طرح‌ها و زیرساخت‌ها با استفاده از ابزارهای متنوع بازار سرمایه همراهی می‌کنیم.

ما با ابزار‌سازی و نهاد‌سازی قلمرو بازار‌های مالی را گسترش می‌دهیم و فرصت‌های نوین سرمایه‌گذاری و مدیریت ریسک برای مشتریان می‌سازیم. ما ایده‌‌ها را با خلق راهکار مالی به عمل تبدیل می‌کنیم.

https://ciaco.ir/wp-content/uploads/2021/02/210206-Market-Making-Icon-SVG-1-1.svg
https://ciaco.ir/wp-content/uploads/2021/02/210206-Asset-Management-Icon-SVG-1-1.svg
https://ciaco.ir/wp-content/uploads/2021/02/210206-Exchange-Icon-SVG-1-1.svg
بازارگردانی
مدیریت صندوق
بازرگانی و صرافی

ما اوراق بهادار را به منظور افزایش نقدشوندگی و بهبود معاملات آن‌ها در بازار سرمایه، معامله می‌کنیم تا سرمایه‌گذاران و شرکت‌ها بتوانند نیازهای خود را تامین کنند.

ما منابع شرکت‌ها و اشخاص را در قالب صندوق‌های خصوصی، جسورانه، مشترک و سبدهای اختصاصی حفظ و رشد می‌دهیم.

ما مشاوره و خدمات اعتباری و اجرایی صرافی و بازرگانی به تجار و کسب و کارها ارائه می‌دهیم.

مشاوره

ما در فرآیند پذیرش شرکت‌ها در بازار سرمایه، ارزش‌گذاری کسب و کارها، اصلاح ساختار و مشاوره مالی در کنار مشتریان هستیم.

تامین مالی

ما شرکت‌ها و نهادهای عمومی را در مسیر تامین مالی طرح‌ها و زیرساخت‌ها با استفاده از ابزارهای متنوع بازار سرمایه همراهی می‌کنیم.

نوآوری

ما با ابزار‌سازی و نهاد‌سازی قلمرو بازار‌های مالی را گسترش می‌دهیم و فرصت‌های نوین سرمایه‌گذاری و مدیریت ریسک برای مشتریان می‌سازیم. ما ایده‌‌ها را با خلق راهکار مالی به عمل تبدیل می‌کنیم.

بازارگردانی

ما اوراق بهادار را به منظور افزایش نقدشوندگی و بهبود معاملات آن‌ها در بازار سرمایه، معامله می‌کنیم تا سرمایه‌گذاران و شرکت‌ها بتوانند نیازهای خود را تامین کنند.

مدیریت دارایی

ما منابع شرکت‌ها و اشخاص را در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک و سبدهای اختصاصی حفظ و رشد می‌دهیم.

بازرگانی و صرافی

مشاوره خدمات اعتباری و امور اجرایی ارزی و بازرگانی خود را به ما بسپارید.

خدمات مالی

پیش پذیرش

ما با تکیه بر دانش و تجربه متخصصان مجرب خود، با انجام بررسی وضعیت شرکت‌‌ها موانع پذیرش و ورود آن‌ها به بازار سرمایه را شناسایی و سپس با ارایه راهکار مناسب این موانع را رفع می‌کنیم.

پذیرش

با ارایه راهکار‌های اجرایی و ایجاد پل ارتباطی سازنده میان مشتری و قانون‌گذار، فرآیند پذیرش شرکت‌ها در بازار سرمایه را تسهیل می‌کنیم.

ارزش گذاری

ما تلاش می‌کنیم با یکپارچه کردن مفاهیم و مدل‌های به‌روز ارزش‌گذاری، به برآوردی دقیق از ارزش دارایی‌های مالی و استارتاپ‌ها دست یابیم و مبنای مناسبی برای تصمیمات سرمایه‌گذاری در اختیار مشتریان قرار دهد.

مشاوره مالی

ما وضعیت عملکرد مالی مشتری را با توجه به شرایط صنعت و اقتصاد تحلیل می‌کنیم. اعتقاد داریم با چنین تحلیلی راهکار بهینه در حوزه اصلاح ساختار سرمایه فراهم و فرصت های سرمایه گذاری و تأمین مالی جدیدی گشوده می‌شود.

پیش پذیرش

ما با تکیه بر دانش و تجربه متخصصان مجرب خود، با انجام بررسی وضعیت شرکت‌‌ها موانع پذیرش و ورود آن‌ها به بازار سرمایه را شناسایی و سپس با ارایه راهکار مناسب این موانع را رفع می‌کنیم.

پذیرش

با ارایه راهکار‌های اجرایی و ایجاد پل ارتباطی سازنده میان مشتری و قانون‌گذار، فرآیند پذیرش شرکت‌ها در بازار سرمایه را تسهیل می‌کنیم.

ارزش گذاری

ما تلاش می‌کنیم با یکپارچه کردن مفاهیم و مدل‌های به‌روز ارزش‌گذاری، به برآوردی دقیق از ارزش دارایی‌های مالی و استارتاپ‌ها دست یابیم و مبنای مناسبی برای تصمیمات سرمایه‌گذاری در اختیار مشتریان قرار دهد.

مشاوره مالی

ما وضعیت عملکرد مالی مشتری را با توجه به شرایط صنعت و اقتصاد تحلیل می‌کنیم. اعتقاد داریم با چنین تحلیلی راهکار بهینه در حوزه اصلاح ساختار سرمایه فراهم و فرصت های سرمایه گذاری و تأمین مالی جدیدی گشوده می‌شود.

تامین مالی

ابزار سرمایه

افزایش سرمایه با روش های قانونی مختلف با هدف بهبود ساختار سرمایه و جلوگیری از خروج نقدینگی را به ما بسپارید. صفر تا صد روش های گوناکون تخصص ماست.

ابزار بدهی

تنوع ابزار بدهی این امکان را به شرکت می‌دهد تا با تکیه بر دارایی‌های ثابت،سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و منافع آتی خود با انتشار اوراق بدهی بتوانند تأمین مالی کنند. در این مسیر، گام ‌به ‌گام با شما هستیم.

ابزار سرمایه

افزایش سرمایه با روش های قانونی مختلف با هدف بهبود ساختار سرمایه و جلوگیری از خروج نقدینگی را به ما بسپارید. صفر تا صد روش های گوناکون تخصص ماست.

ابزار بدهی

تنوع ابزار بدهی این امکان را به شرکت می‌دهد تا با تکیه بر دارایی‌های ثابت،سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و منافع آتی خود با انتشار اوراق بدهی بتوانند تأمین مالی کنند. در این مسیر، گام ‌به ‌گام با شما هستیم.

نوآوری مالی

ابزارهای نوین

تیم نوآوری ما به واسطه شبکه گسترده سرمایه گذاران و سابقه مدیران در ارائه خدمات مشاوره در بازار سرمایه آماده ایجاد و مدیریت ابزارهای نوین مالی و انواع اوراق ساختارمند است.

نهادهای نوین

مشاوره در حوزه‌های تاسیس و اداره نهادهای مالی توسط تیم کارشناسان متخصص و آشنا به امور اجرایی نهادهای مالی ما ارائه می‌شود.

ابزارهای نوین

تیم نوآوری ما به واسطه شبکه گسترده سرمایه گذاران و سابقه مدیران در ارائه خدمات مشاوره در بازار سرمایه آماده ایجاد و مدیریت ابزارهای نوین مالی و انواع اوراق ساختارمند است.

نهادهای نوین

مشاوره در حوزه‌های تاسیس و اداره نهادهای مالی توسط تیم کارشناسان متخصص و آشنا به امور اجرایی نهادهای مالی ما ارائه می‌شود.

سرمایه‌گذاری و بازارگردانی

مدیریت دارایی

ما منابع شرکت‌ها و اشخاص را در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک و سبدهای اختصاصی حفظ و رشد می‌دهیم.

بازارگردانی

در کنار رعایت الزامات قانونی برای بازارگردانی انواع اوراق بهادار،افزایش نقدشوندگی و تحدید دامنه نوسان، بهبود معاملات را به صورت حرفه ای تجربه کنید.

مدیریت دارایی

ما منابع شرکت‌ها و اشخاص را در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک و سبدهای اختصاصی حفظ و رشد می‌دهیم.

بازارگردانی

در کنار رعایت الزامات قانونی برای بازارگردانی انواع اوراق بهادار،افزایش نقدشوندگی و تحدید دامنه نوسان، بهبود معاملات را به صورت حرفه ای تجربه کنید.

افشای نظارتی          نقشه سایت          بیانیه حقوقی          حریم خصوصی و کوکی‌ها

حریم خصوصی و کوکی‌ها

logo-samandehi

©۱۳۹۹ تمامی حقوق برای مشاور سرمایه‌گذاری کاریزما محفوظ است.
طراحی شده توسط تیم کاریزما.